Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Ασφάλεια κατά την φορτοεκφόρτωση

Κατ' αρχάς είναι απαραίτητη η επιλογή επίπεδης και ασφαλούς τοποθεσίας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της φόρτωσης και εκφόρτωσης. Επιπλέον, απαιτούνται ράμπες με όριο αντοχής μεγαλύτερο του βάρους του τρακτέρ που θα τοποθετηθούν παράλληλα και θα απέχουν όσο οι απέναντι τροχοί του τρακτερ μεταξύ τους. Ακόμη, είναι σημαντικό το όχημα μεταφοράς να είναι πλήρως ακινητοποιημένο και η φορτοεκφόρτωση πάνω στις ράμπες να γίνεται με την μικρότερη δυνατή ταχύτητα. Τέλος, για την ασφάλεια κατά την μεταφορά επιβάλλεται να προσδεθεί το τρακτέρ στο όχημα μεταφοράς με ιμάντες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται τυχόν μετακίνηση του.
Φορτοεκφόρτωση https://www.krekis.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου